Uw verzoek is verstuurd, even geduld a.u.b.

Kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Met een gehuurde camper op vakantie gaan is natuurlijk heerlijk, maar stel dat de vakantie onverhoopt niet door gaat of dat er tijdens de reis schade ontstaat aan uw persoonlijke eigendommen, dan bent u met de kortlopende reis- en annuleringsverzekering van Aveco Verzekeringen optimaal verzekerd.

De verzekering biedt dekking voor schade aan uw bagage of wanneer u door ziekte, ongeval of overlijden plotseling de vakantie moet annuleren of afbreken. Aveco neemt al uw zorgen uit handen!

1 Persoonlijke gegevens
2Verzekeringsduur
3Verzekeringsgegevens
De annuleringsverzekering die u afsluit via dit formulier is van de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering variant.
  Geslacht: Voorl.: Voorv.: Achternaam: Geboortedatum: Langlaufen: Winter- /
bijzondere sport:
1.
2. M V
3. M V
4. M V
5. M V
6. M V
Kinderen die op de ingangsdatum van de verzekering jonger zijn dan 5 jaar zijn gratis meeverzekerd!
Aanvullende dekkingen:
4Berekening van de totale premie
         
Totale premie per dag:    
Verzekeringsduur (in dagen): x (incl. dag van vertrek + terugkomst)
Premie reisverzekering:    
* Premie annuleringsverzekering:    
* Poliskosten:    
Assurantiebelasting: +  
Premie totaal:    

*: Over de premie en de poliskosten wordt 21% assurantiebelasting gerekend.

Dekking
De dekking is geldig voor de Europese Unie (combinatie B).

Telefoonnummer
Mocht u onverhoopt schade lijden, dan kunt u dag en nacht bellen met de Aveco Alarm Centrale op +31 (0) 523 20 80 30.

5Slotvraag

Als verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor alle personen en belanghebbenden waarvoor u een verzekering afsluit. Het is niet genoeg als u alleen de informatie verstrekt waarvan u zelf op de hoogte bent. Geef ook de gevraagde informatie over en van andere belanghebbenden. Denkt u dat het antwoord op een vraag al bij de verzekeraar bekend is? Dan mag u die informatie toch niet weglaten. Beantwoord de vraag zo eerlijk en volledig mogelijk. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, moet u alsnog melden.

Vraagt u een verzekering aan? Dan heeft u een mededelingsplicht. Dit betekent dat u alle vragen zo eerlijk en volledig mogelijk beantwoordt. Doet u dit niet, dan kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u bewust zaken heeft achtergehouden die van belang zijn bij het accepteren van de verzekering, dan heeft Aveco Verzekeringen ook het recht de verzekering op te zeggen. Heeft u nog iets mee te delen dat voor Aveco Verzekeringen van belang is voor het beoordelen van deze aanvraag of de uitvoering van deze verzekering?

6Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden

Aveco Verzekeringen Alle rechten voorbehouden | Privacy | Disclaimer | Cookies

U bezoekt de website in Internet Explorer, deze browser is verouderd. Wij kunnen u niet garanderen dat de website optimaal functioneert. Wij raden u aan een andere browser te gebruiken.