Dienstenwijzer Aveco Verzekeringen

Wie zijn wij? 

Aveco Verzekeringen is een handelsbenaming van Vrieling Verzekeringen en samen met Aveco expertise & taxatie onderdeel van Vrieling Adviesgroep. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ons vergunning nummer 12009573. Daarom mogen wij adviseren en bemiddelen in verzekeringen en treden wij op als gevolmachtigd agent met ons volmachtbedrijf Vrieling Assuradeuren.  

Wat doen wij? 

Aveco Verzekeringen is actief als verbonden bemiddelaar bij een beperkt aantal verzekeraars. Als je bij ons een verzekering afsluit, beheren we ook jouw verzekeringen. Dit houdt in dat we je op de hoogte houden van noodzakelijke wijzigingen in de polis of van wet- en regelgeving die van invloed zijn op jouw verzekeringen. Bij onverhoopte schade verzorgen wij ook de schadeafwikkeling.  

Onze dienstverlening?  

Verbonden bemiddelaar 
Aveco Verzekeringen is een verbonden bemiddelaar en heeft samen met ons volmachtbedrijf Vrieling Assuradeuren speciaal voor de tenttrailer, caravan- en camperbezitters unieke verzekeringspakketten samengesteld. Wij adviseren alleen ons eigen verzekeringspakketten en niet die van andere verzekeraars.  

Volmacht 
Vrieling Assuradeuren heeft een volmacht van een aantal verzekeraars en is bijvoorbeeld bevoegd zelfstandig nieuwe verzekeringen te accepteren, het opmaken van jouw polis en schades af te wikkelen.  

Taxaties en schade-expertises  
Bij Aveco expertise & taxatie B.V. werken gekwalificeerde schade-experts en taxateurs met jarenlange ervaring in de camper- en caravanbranche. Aveco Verzekeringen laat alle schade-expertises en taxaties door Aveco expertise & taxatie uitvoeren. Als ten behoeve van de verzekering een taxatie moet plaatsvinden of bij schade een schade-expert ingeschakeld moet worden, dan delen wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens met Aveco expertise & taxatie. 

Hoe worden wij beloond en welke kosten brengen wij in rekening? 

Wij ontvangen van de verzekeraar, waar de verzekering is ondergebracht, een vergoeding die onderdeel is van de premie die bij jou in rekening wordt gebracht. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de premiehoogte. Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering vermelden wij deze vergoeding op de offerte en/of aanvraagbevestiging. Afhankelijk van de verzekering, de gekozen betaalwijze en termijn kunnen er ook andere kosten zijn. Bijvoorbeeld poliskosten, aan- en afmeldkosten van de RDW bij het afsluiten of stopzetten van een motorrijtuigenverzekering en incassokosten. 

Wat verwachten wij van jou? 

Om je goed te kunnen informeren en adviseren over relevante zaken hebben we altijd actuele contactgegevens nodig. Als daar iets in wijzigt, vragen wij je dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Daarnaast vragen wij jou natuurlijk ook wijzigingen door te geven die voor de verzekeringen die je via ons hebt afgesloten relevant kunnen zijn. Zoals echtscheiding, het schorsen van jouw camper of schade aan jouw camper, caravan of tenttrailer die je niet wilt claimen. 

Heb je een klacht? 

Uiteraard doen wij er alles aan je goed van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent, dan vragen wij jou onze adviseurs daarover te informeren. Wordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost, neem dan contact op met de kwaliteitscoördinator van Vrieling Adviesgroep via 0523 – 28 27 26 of stuur een e-mail naar kwaliteitsbewaking@vrieling.nl.

Indien je van mening bent dat de uitkomst van onze interne klachtenafhandeling niet bevredigend is, dan kan jij je wenden tot het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 – 333 8960, www.kifid.nl. Ons aansluitnummer bij KiFid is 300.006158. Je kunt je ook tot de burgerlijke rechter wenden. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

We respecteren jouw privacy en wij werken in overeenstemming met de AVG. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen wanneer het noodzakelijk is voor de dienstverlening aan jou of wanneer we dat verplicht zijn door de wet of vanwege richtlijnen die gelden voor financiële instellingen. Afhankelijk van de type verzekering die je bij ons afsluit kan dit verschillen. Relevante wijzigingen in jouw gegevens geven wij door aan andere bedrijfsonderdelen van Vrieling Adviesgroep als je daar ook klant bent. Zo hoef je wijzigingen maar één keer door te geven. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je dat op elk moment kenbaar maken aan jouw adviseur. Wij bewaren jouw gegevens tot 10 jaar nadat jouw verzekering bij ons is opgezegd. Tenzij wij een verzoek krijgen de gegevens eerder te verwijderen, mits wettelijk toegestaan, en geen bezwaren tegen verwijdering zijn. 

Elektronische communicatie 

Aveco Verzekeringen werkt persoonlijk en digitaal. Het afsluiten van de verzekering(en) en ontvangen van de polis, groene kaart, voorwaarden en/of mededelingen van de verzekeraar vindt plaats op elektronische wijze. Mocht je jouw verzekeringsdocumenten liever op papier ontvangen, dan kun je ons dat laten weten. 

Tot slot 

Wij zetten in om te komen tot enthousiaste klanten die onze dienstverlening als een 9+ klantbeleving ervaren. Wij bedanken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt door voor ons te kiezen.